Visie

“Mijn aandacht” gaat uit van een onlosmakelijke verbinding tussen mind, body & soul om een evenwichtig, gelukkig, gezond en zinvol leven te leiden. Hieronder licht ik deze drie begrippen toe en wat deze voor mij betekenen.

Mind

Mindful door het leven gaan betekent aandacht hebben voor de ervaring zoals die zich in het huidige moment voordoet: zowel de mooie als minder mooie ervaringen dus écht ervaren. Als mens zijn we immers gewoon om het onaangename zoveel mogelijk te vermijden of uit de weg te gaan. Dit vaak door allerhande “automatisch” geïnstalleerde patronen (onze zogezegde automatische piloot: doen zonder denken): voor de tv kruipen, afleiding zoeken, altijd druk bezig zijn, nood aan suiker, niet uit bed geraken, … maar ook minder onschuldige zaken zoals overmatig drinken, drugs en andere verslavingen kunnen hiervan uiting zijn.

Mindfulness geeft een extra dimensie aan het leven. Terugblikken op het verleden en vooruit kijken naar de toekomst zijn zeker nuttig en ook nodig, maar gaan uit van de veronderstelling dat het “nu” niet ok is. We ervaren  onrust om het “nu”, deze toestand, te willen veranderen. Eerder dan dit te willen veranderen is er nood aan acceptatie/aanvaarding. Door te aanvaarden in plaats van (automatisch) te reageren, kunnen we onze slechte patronen – die ons meestal een goed gevoel geven op de korte termijn – voor zijn en deze ombuigen naar meer voordelige manieren van handelen op de lange termijn.

Dit laatste is dan ook meteen de paradox van mindfulness, maar tegelijk ook – toch voor mij – de balans: Mindfulness brengt ons van de doe-modus naar de zijn-modus. Er is dus geen doel, geen moeten. Toch heeft het wel een resultaat. Namelijk: hoe meer we ok zijn met ons “zijn” en dus met onszelf, hoe gerichter en positiever we zullen handelen (“doen”). Als we alleen maar zouden “zijn” zou er immers niet veel gebeuren in deze wereld :-).

Body (& emotions)

Vriendelijk omgaan met ons lichaam en aandacht besteden aan hoe we ons voelen , is essentieel om tot een aantal antwoorden te komen. Ons lichaam is immers hét zintuig bij uitstek om te voelen en vaak ook het eerste in het ervaren van stress. Nog voor we beseffen dat we stress hebben, gaat ons hart al sneller kloppen, krijgen we last van wat hoofdpijn, beginnen we al lichtjes te zweten, … Kortom: ons lichaam is eigenlijk onze eerste detector voor de signalen van stress, ongemak, onrust, angst.

Vroeger hadden de meeste mensen een fysiek beroep; voeling met het lichaam was toen nooit zo een groot probleem als in de huidige maatschappij. Door de evolutie in onze manier van werken (van arbeid naar denkwerk) en door de farmaceutische vooruitgang om pijn op te lossen of te verminderen, is er  minder voelen. We leven vooral in ons hoofd en zien ons lichaam gewoon als het medium dat ons van thuis naar het werk, naar de winkel en terug naar huis brengt. Een beetje hoofdpijn… met een aspirientje zal dit wel terug weggaan. Maar we staan niet stil bij de oorzaak van de hoofdpijn. We hebben er geen aandacht voor.

Aandacht geven aan het lichaam gebeurt vooral door stil te zijn (meditatie), afgewisseld met regelmatige beweging (daar waar het kan; bv de trap in plaats van de lift) en mét aandacht. Ook gezonde voeding, nl. voeding die ons werkelijk voedt, is een belangrijk onderdeel ervan.

Soul (& heart)

Ieder van ons heeft wel een bestemming waar hij/zij wil geraken. Sommigen hebben hier een duidelijk beeld van, anderen zijn totaal het noorden kwijt. De meesten van ons bevinden zich daar ergens tussenin: er zijn momenten dat we het wel weten, maar er zijn ook momenten dat we het weer even wat minder goed weten, zonder in extremen te vervallen.

Aandacht hebben voor jouw waarden en luisteren naar jouw hart zorgen ervoor dat je richting geeft aan wat je aan het doen bent. Ook al weet je niet waar dit toe leidt op de langere termijn. Doen wat we graag doen en waar ons hartje van gaat branden, geeft ons de kracht om door te gaan en niet op te branden aan verwachtingen van anderen.