Mindfulness Voor Kinderen

Mindfulness voor Kinderen (2014/2015/2016)

Inhoud
Deze training voor kinderen is gebaseerd op de mindfulness training voor volwassenen, want ook kinderen kunnen baat hebben bij de vaardigheden en technieken die hier aangeleerd worden. Kinderen die mindfulness beoefenen, ervaren meer zelfvertrouwen en een betere gemoedstoestand. Ze gaan blijer en veerkrachtiger door het leven en hebben minder conflicten met hun omgeving. Kinderen dragen vaak meer spanning dan we beseffen, wat zich kan uiten in lichamelijke klachten en concentratieproblemen.

Sommige kinderen worstelen met negatieve gedachten over zichzelf, wat kan leiden tot gevoelens van tekortschieten, angst en boosheid, en een laag zelfbeeld. In tijden van tegenslag worden ze makkelijker overweldigd, wat hun functioneren en prestaties op school kan beïnvloeden, en hun psychisch welzijn en potentieel kan verminderen.

Mindfulness voor Kinderen is een 8-wekenprogramma voor kinderen van de lagere school (geboren in 2014, 2015 of 2016). In een kleine groep leren ze op een speelse en creatieve manier vaardigheden die nuttig zijn in het dagelijks leven. Dit programma leert kinderen om hun aandacht (focus) te versterken, hun creatief denken te stimuleren, beter om te kunnen gaan met emoties en piekeren, rust te vinden in zichzelf en op die manier een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde – bovenop een training voor volwassenen – is dat uw kind bij het volgen van deze training hier thuis ook in ondersteunt wordt. Toon zeker interesse en tracht de oefeningen mee te doen. Vind een plekje in huis en een plekje in de agenda om samen wat te oefenen. Deze oefeningen zullen meegegeven worden na elke sessie. Door hun aandacht te trainen en deze kwaliteit in de opvoeding te integreren, helpt u het kind dichter bij zichzelf te komen. Zowel ouders/opvoeders als kinderen ontdekken in aandacht wat ze werkelijk voelen en denken, leren autonoom te functioneren, en herkennen en respecteren grenzen, zowel die van henzelf als anderen.

Concreet?

Locatie
TBD

Kostprijs
Voor de 8 sessies van 1,5 uur (inclusief cursusmateriaal)
Voor het persoonlijke intake gesprek (dit is verplicht voor elke – bij “Mijn Aandacht” ongekende – deelnemer)

Data
Woensdagen (13u-15u30): 17/04, 24/04, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06, 19/06, 26/06

Vrijdagen (15u30-17u): 19/04, 26/04, 3/05, 17/05, 24/05, 31/05, 7/06, 14/06

Algemene Voorwaarden

Van zodra u uw kind zich inschrijft (door aanmelden via deze website), verbind u uzelf tot Mijn Aandacht. Dit houdt in: het betalen van het inschrijvingsgeld en het volgen van een individueel intake gesprek. Zolang één van beide ontbreekt, kan uw plaats in de training niet gegarandeerd worden.

Annulering (voor de volledige training) door de deelnemer is enkel mogelijk wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:
– De annulering gebeurt minimum 3 weken voor aanvang van de training
– De annulering is enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en bij voorleggen van de nodige bewijsstukken (overlijdensbrief, medisch getuigschrift, …).
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per mail (contactgegevens worden bekend gemaakt bij inschrijven) of aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door Mijn Aandacht is de datum die geldt voor toepassing van de annuleringsvoorwaarden.

Annulering of verplaatsing van het intake gesprek dient ten minste 24 u op voorhand, schriftelijk te gebeuren. Indien niet tijdig verwittigd, zal het bedrag voor de intake aangerekend worden.

Annulering van de training door “Mijn Aandacht” is mogelijk bij het niet bereiken van voldoende deelnemers of in uitzonderlijke omstandigheden. Deelnemers zullen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden en krijgen dan ook het betaalde bedrag voor de 8 sessies teruggestort (intakes die reeds plaatsvonden worden niet terugbetaald). Annulering of verplaatsing van een sessie is mogelijk, op gemeenschappelijke vraag van de deelnemers of als de trainer verhinderd is (ziekte, ongeval, …). Een geannuleerde sessie wordt evenwel steeds achteraf opnieuw aangeboden aan de deelnemers zonder enige meerkost.