Mindfulness Training

Mindfulness training (8 weken)

Inhoud
Deze training is volledig gebaseerd op het “Stressreductie door mindfulness”-programma (MBSR; Mindfulness Based Stress Reduction), ontwikkeld in 1979 door een Amerikaans moleculair bioloog, nl.Jon Kabat-Zinn. Oorspronkelijk bedoeld voor mensen met onbehandelbare lichamelijke pijn, bewees deze training ook reeds zijn nut bij de hantering van stress en psychische klachten waaronder angst. In 2001 selecteerden Segal, Teasdale & Williams hieruit de kernoefeningen en koppelden deze aan psycho-educatie aangaande depressie en oefeningen uit de cognitieve- en gedragstherapie.  We spreken hier dus over het MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) programma.

Wetenschappelijk onderzoek toonde reeds aan dat deze training zijn effectiviteit heeft bewezen op vlak van stressreductie, burn-outpreventie en algemeen welbevinden. Hoewel de basis kan teruggevonden worden in de therapie, is deze training op zich geen therapie! De training wordt gehouden in een beperkte groep mensen en beoogt het trainen van de aandacht, het uitschakelen van de automatische piloot, bewuster in het leven staan, … Je leert schakelen van “doen” (doe-modus) naar “zijn” (zijns-modus) en je leert weer voeling krijgen met je lichaam. Je leert anders omgaan met de dagdagelijkse beslommeringen en krijgt tools aangereikt om op een constructieve manier om te gaan met jouw gedachten en emoties. Dit alles in combinatie met een zekere mildheid voor jezelf.

Om deze reden zal ook niet iedereen kunnen deelnemen aan de training. Mensen die nog in een acute fase van depressie zitten of kampen met psychische stoornissen, zijn (in de meeste gevallen) niet gebaat met dit programma. Bij enige twijfel, aarzel niet hiervoor contact met mij op te nemen.

Belangrijk:  Momenteel zijn er geen nieuwe mindfulness trainingen ingepland.

Locatie
Te midden van een rustig dorpje in hartje hageland!
Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Tielt-Winge (Houwaart)

Kostprijs
Voor de 8 sessies (inclusief cursusmateriaal): 145 euro.
Voor het persoonlijke intake gesprek (dit is verplicht voor elke – bij “Mijn Aandacht” ongekende – deelnemer): 25 euro.

Slechts beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Schrijf je snel in op onderstaande link:

Data
Momenteel zijn er geen nieuwe mindfulness trainingen ingepland.

Alvast benieuwd hoe een cursusavond er uitziet? Lees dan even dit blogbericht.

Algemene Voorwaarden
De cursus gaat pas door bij deelname van minstens 8 deelnemers.

Van zodra u zich inschrijft (door aanmelden via deze website), neemt u plaats in de training en verbind u uzelf tot Mijn Aandacht. Dit houdt in: het betalen van het inschrijvingsgeld en het volgen van een individueel intake gesprek. Zolang één van beide ontbreekt, kan uw plaats in de training niet gegarandeerd worden. Wie inschrijft en niet van zich laat horen of niet komt opdagen in de sessies, blijft ingeschreven en moet dus ook het volledige inschrijvingsgeld betalen.

Annulering (voor de volledige training) door de deelnemer is enkel mogelijk wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:
– De annulering gebeurt minimum 3 weken voor aanvang van de training
– De annulering is enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en bij voorleggen van de nodige bewijsstukken (overlijdensbrief, medisch getuigschrift, …).
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per mail (contactgegevens worden bekend gemaakt bij inschrijven) of aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door Mijn Aandacht is de datum die geldt voor toepassing van de annuleringsvoorwaarden.
De annuleringskost bedraagt 25 euro administratie kosten en 25 euro intakekosten (indien de intake reeds plaatsvond), wanneer de annulering gebeurde voor de termijn van 3 weken voor de aanvang van de training. Wanneer de annulering gebeurde in de 3 weken voor de aanvang van de training, betaalt u het volledige inschrijvingsgeld.

Annulering of verplaatsing van het intake gesprek dient ten minste 24 u op voorhand, schriftelijk te gebeuren. Indien niet tijdig verwittigd, zal het bedrag voor de intake aangerekend worden.

Annulering van de training door “Mijn Aandacht” is mogelijk bij het niet bereiken van 8 deelnemers of in uitzonderlijke omstandigheden. Deelnemers zullen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden en krijgen dan ook het betaalde bedrag voor de 8 sessie teruggestort (intakes die reeds plaatsvonden worden niet terugbetaald). Annulering of verplaatsing van een sessie is mogelijk, op gemeenschappelijke vraag van de deelnemers of als de trainer verhinderd is (ziekte, ongeval, …). Een geannuleerde sessie wordt evenwel steeds achteraf opnieuw aangeboden aan de deelnemers zonder enige meerkost.