Algemene Voorwaarden

Algemeen

Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde voorwaarden en het privacy beleid te aanvaarden en na te leven. “Mijn aandacht” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige┬áschade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

Aansprakelijkheid

“Mijn aandacht” levert de beste inspanningen om jou te voorzien van zo volledig en zo correct mogelijke informatie. “Mijn aandacht” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of involledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert “Mijn aandacht”zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht (via het contactformulier). De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door “Mijn aandacht” aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van de vermelde links op deze website kan “Mijn aandacht” uiteraard geen garantie geven.

Intellectuele eigendom

In alle teksten, illustraties en fotomateriaal kropen de nodige energie en aandacht ;-). Uiteraard hoop ik dat mijn website jou inspireert en ondersteunt, maar vergeet niet dat deze website ook auteursrechterlijk beschermd is. Enige mate van verspreiding zonder schriftelijke toestemming van “Mijn aandacht” is verboden.